CT Food AB

 

Producentansvar

Som ansluten till FTI tar CT Food AB sitt producentansvar och genom det bidrar vi till att Sverige är ett av de bästa återvinningsländerna i världen. I Sverige finns sedan 1994 ett producentansvar för förpackningar. Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning ansvarar för att den samlas in och återvinns.

Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

Våra kunder ska uppfatta oss som en naturlig partner med hög kompetens och hög servicegrad levererar produkter och tjänster som motsvarar högt ställda krav och förväntningar. Interna och externa krav ska uppfyllas och kvalitetsarbete ska leda till ständiga förbättringar. Vi ska ge alla medarbetare förutsättningar att kunna uppfylla uppställda krav och ta ansvar för kvaliteten i sitt eget arbete genom att ge en god utbildning och hålla ett högklassigt produktsortiment.

Miljöpolicy

CT Food AB ska erbjuda och genomföra leveranser med minsta möjliga miljöpåverkan.

CT Food levererar dina varor med omsorg och kompetens.

 

 

 

Om CT Food

omoss-d

Produkter

produkter-d

Varumärken

affarside

Inspiration

wok small

Kontakt

kontakt